Publicerad 16 oktober 2020

Nettovikt

Vikten av livsmedlet i förpackningen utan att förpackningens vikt räknas med. Nettovikten ska anges på ett ställe som går att läsa samtidigt som namnet på maträtten.

Informationsförordningen, EU-förordning 1169/2011

Artikel 23

Nettokvantitet

1. Ett livsmedels nettokvantitet ska uttryckas i liter, centiliter,
milliliter, kilogram eller gram, och, beroende på vad som är lämpligt, anges i
a) volymenheter i fråga om flytande produkter,
b) viktenheter i fråga om andra produkter.

(Ur SWEDAC föreskrifter STAFS 2003:1)

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset