Publicerad 16 oktober 2020

Måltidsmodellen

Måltidsmodellen är framtagen av Livsmedelsverket för att ge ett helhetsperspektiv på måltidskvalitet och kan användas vid planering och uppföljning av den offentliga måltidsverksamheten.

Modellen består av sex pusselbitar, som alla är viktiga för att matgästen ska må bra av maten och känna matglädje. Att måltiden upplevs som god och trivsam är viktigt för att maten ska hamna i magen. En bra måltid är även näringsriktig och säker att äta. Med hållbar menas måltider som bidrar till en hållbar utveckling. Tonvikten ligger på miljö men social hållbarhet, det vill säga bra livsvillkor för människor är också en viktig dimension. Med integrerad menas att måltiden tas tillvara som en resurs i verksamheten, exempelvis i den pedagogiska verksamheten eller i omvårdnaden.

Måltidsmodellen, Livsmedelsverket

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR