Publicerad 16 oktober 2020

Livsmedelsinformation

Muntlig eller skriftlig information om livsmedel. Det kan t.ex. vara svar på matgästens frågor om maten eller tryckta bilder och uppgifter på en förpackning.

Vid servering av mat ska matgästen kunna få information om vad det är för typ av maträtt och om den innehåller några av allergenerna i EUs allergenlista.

Den som beställer matlådor ska också kunna få ovan nämnda information, muntligt eller skriftligt. Om kunden begär det ska ni också kunna lämna information om övriga ingredienser, nettovikt, bäst före datum, förvaringsanvisning och uppvärmning samt kontaktuppgift till produktionsköket.

Matlådor som inte är beställda i förväg utan t.ex. säljs från obemannad kyldisk i en butik räknas som färdigförpackade. Dessa lådor ska vara märkta med alla obligatoriska märkningsuppgifter.

Regler om livsmedelsinformation

EU-förordning 1169/2011, Livsmedelsverket

Livsmedelsverkets föreskrifter LIVSFS 2014:4 om livsmedelsinformation, Livsmedelsverket

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset