Publicerad 16 oktober 2020

Informationsförordningen

Informationsförordningen reglerar vilken information som konsumenten ska kunna få om ett livsmedel eller en maträtt, samt hur denna information ska utformas.

EU-förordning 1169/2011 (Informationsförordningen), Livsmedelsverket

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset