Publicerad 15 oktober 2020

Bäst-före-dag

Datum på livsmedel som visar hur länge varan håller bästa kvalitet om förpackningen är oöppnad och förvaras enligt anvisning. Datumet skrivs i ordningen dag-månad-år. Om hållbarheten är kortare än 3 månader räcker det med dag och månad. ”Bäst-före-dag” ska inte förväxlas med ”sista förbrukningsdag”.

Kylvaror håller längre om de förvaras kallare. Kasta inte mat bara för att bäst-före-dag passerat. Smaka och lukta för att avgöra om livsmedlet fortfarande går att använda. Det är tillåtet att servera/sälja mat efter bäst-före-dag om den håller god kvalitet.

Matlådor som inte är beställda i förväg utan kommer att väljas av konsumenten i en butiksdisk el. dyl. skall vara märkta med bäst-före-dag. Även vid beställda utskick ska matgästen kunna få information om matlådans hållbarhet. Det är den som producerar matlådan som ansvarar för datummärkning och förvaringsanvisning.

Det kan vara svårt att bedöma vad som är en rimlig och lämplig hållbarhetsmärkning på matlådor. Ett ackrediterat laboratorium kan hjälpa till med testning och bedömning av en maträtts hållbarhet vid en viss förvaringstemperatur.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset