Publicerad 24 januari 2023

Trygghet och säkerhet i sjukhuslokaler

En trygg och säker vårdmiljö är angelägen inte enbart för sjukhusens medarbetare och patienter utan även för närstående och besökare. Alla ska känna sig trygga när de befinner sig på ett sjukhus.

Förekomsten av allvarliga våldsbrott ökar och det är tyvärr inte ovanligt med oönskade händelser vid sjukhus och framför allt på sjukhusens akutmottagningar. Problem med yttre påverkan som hot och våld mot vårdens verksamheter och vårdens medarbetare återfinns i många delar av landet.

Denna vägledning redovisar hur regionerna kan skapa ökad trygghet och säkerhet i vardagen och vid händelser, både avseende organisatoriska frågor och genom säkerhetstekniska lösningar.

För att lyckas i det förebyggande säkerhetsarbetet lyfts vikten av samarbete mellan säkerhetsorganisation, fastighetsorganisation och vårdverksamhet.

Läs rapporten