Publicerad 7 december 2021

Tid för brukarengagemang – sammanfattning

Det går åt mycket energi i offentliga lokaler; förvaltningar, skolor, vård- och omsorgsboenden, sjukhus med mera. Små förändringar som minskar energiåtgången ger sammantaget stora resultat när de görs av många människor. Det finns mycket att spara, både i skattepengar och miljö.

För att det ska bli möjligt krävs att personalen som arbetar i lokalerna får den tid och kunskap som behövs för att de ska kunna engagera sig i miljö- och energisparfrågor.

Denna broschyr, som baseras på skriften med samma namn, handlar om förutsättningarna för att engagera brukarna i de offentliga fastighetsorganisationernas energieffektiviseringsarbete.

Läs rapporten