Publicerad 13 december 2021

Kommunikation mellan fastighetsägare och hyresgäster

Den här skriften är till för dig som vill förbättra relationen med dina hyresgäster och lägga grunden för en bra utveckling av fastighetsförvaltningen.

En god kommunikation mellan fastighetsägare och hyresgäst har visat sig vara mycket viktig för att få nöjdare hyresgäster, men är inte alltid så lätt att uppnå.

Skriften kan användas som en handbok samtidigt som den är kryddad med inspirerande exempel på bra lösningar och situationer då en utvecklad kommunikation behövs.

Läs rapporten