Publicerad 28 februari 2022

Hur påverkas lokaler av verksamheters digitalisering: Inledning

För att ta reda på hur den pågående digitaliseringen inom grundskola, gymnasieskola och högskola/universitet kommer att påverka lokalernas utformning och behov av fastighetstekniska lösningar så måste man förstå vilka funktioner som en lärmiljö måste tillhandahålla.

Summering

Digitaliseringen och hur vi tänkt använda oss av den i byggnaden, organisatoriskt, ur drift- och säkerhetssynpunkt men även ur ett didaktiskt, pedagogiskt perspektiv är aspekter som med fördel beskrivs i funktionsprogrammet.

Läs rapporten