Publicerad 13 december 2021

Fastigheter i bolag – steg för steg i bolagisering av kommunal fastighetsförvaltning

Den här boken ger en översikt och insikt i de viktigaste frågorna som offentliga fastighetsorganisationer hanterar. Den är lämplig både för enskild läsning och som kurslitteratur på utbildningar i fastighetsföretagande.

Boken ger en fördjupad kunskap om betydelsen av ditt eget bidrag till lokalförsörjningen, och i förlängningen till välfärden genom väl fungerande skolor, sjukhus, ­äldreboenden och simhallar.

Oavsett om du är student på en högskola eller redan verksam inom något av Sveriges många offentliga fastighetsföretag, så ger dig boken en ökad och aktuell kunskap. Det är denna samlade kunskap som vi inom sektorn har att utgå ifrån, när vi fortsätter att utveckla kvalitet och effektivitet och ta oss an nya utmaningar.

Beställ rapporten