Publicerad 13 december 2021

Energieffektiviserande renovering

Denna skrift handlar om energieffektiviserande renovering, varför det är viktigt att ta chansen att satsa på energieffektivisering när renoveringar görs och hur man kan gå till väga för att lyckas.

Tanken är att skriften ska ge stöd för att ta fram beslutsunderlag som handlar om att öka energiprestandan vid renovering. Målgruppen är framför allt beslutsfattare hos offentliga fastighetsorganisationer men även andra aktörer med intresse för energieffektiviserande renovering.

Läs rapporten