Publicerad 13 december 2021

Det finns potential: Energieffektivisera offentliga fastigheter i högre takt

Att det går att spara mycket energi i befintliga fastigheter och lokaler är allmänt känt bland verksamma inom fastighetssektorn. Varför händer det då inte mer? Varför realiseras inte potentialerna?

I denna skrift analyseras tio hinder för energieffektivisering i offentligt ägda fastigheter.

De fastighetsorganisationer som kan hantera dessa hinder har stora möjligheter att såväl spara pengar som att minska belastningen på miljö och klimat. Sammantaget finns besparingsmöjligheter motsvarande 8,5 TWh i offentligt ägda lokaler. Det motsvarar driftkostnader omkring 5 miljarder kronor.

Läs rapporten