Publicerad 13 december 2021

Bygg energieffektiva lokaler – lågenergibyggande i stat, kommun och landsting

I arbetet med att minska vår negativa klimat- och miljöpåverkan spelar offentliga fastighetsägare en viktig roll. Ambitionerna ökar och kraven blir tuffare. UFOS vill främja ett ökat antal lågenergibyggnader i Sverige.

Syftet med skriften är att diskutera och analysera hur den offentliga sektorn kan uppfylla de krav som ställs på nära-nollenergibyggnader vad gäller ändamålslokaler.

Skriften har initierats och finansierats av Utveckling av fastighetsföretagande ; i offentlig sektor (UFOS).

Läs rapporten