Publicerad 1 mars 2021

Sveriges viktigaste byggnader behöver dig!

Offentliga fastigheter har tagit fram filmer som medlemmarna kan använda i sitt arbete med att locka personer till att arbeta inom offentlig fastighetsförvaltning.

Filmerna kan exempelvis användas i den egna markandsföringen på webben, i sociala medier eller i samband med arbetsmarknadsdagar eller gymnasiemässor.

Filmer: Sveriges viktigaste byggnader behöver dig

Inom projektet har även information avseende olika vägar in i att arbeta med offentliga fastigheter samt länkar till medlemmars webbsidor där medarbetare berättar sammanställts.

Vägar in till att arbeta med offentliga fastigheter

Medarbetare berättar