Publicerad 25 oktober 2022

Seminarium om klimatpåverkan från renoverings- och ombyggnadsprojekt

Välkommen till ett digitalt seminarium den 18 november där du kan ta del av projektresultatet från Offentliga fastigheters projekt Klimatpåverkan ombyggnadsprojekt.

Tid: 18 november klockan 10.00– 11.30.

Under seminariet kan du ta del av vilken klimatpåverkan renoverings- och ombyggnadsprojekt har idag samt vad som påverkar dessa. Du kommer även att få information och exempel på upphandlingskrav som kan ställas samt hur de kan följas upp.

Anmälan och program