Publicerad 3 mars 2022

Regionernas kunskapsnav uppdateras med länkar till myndighetsvägledningar

I Regionernas kunskapsnav har vi nu påbörjat arbetet med att lägga in länkar med relevanta myndighetsvägledningar.

Först ut är användbara länkar till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, avseende kontinuitetshantering.

Regionernas kunskapsnav – Fastighetsförvaltning/Kontinuitetshantering