Publicerad 26 januari 2023

Nytt stöd till regionerna för implementering av Den robusta sjukhusbyggnaden

Stödet syftar till att underlätta regionernas arbete med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps vägledning Den robusta sjukhusbyggnaden.

Stödet består av en rutinbeskrivning, mall och informationsmaterial i form av en presentation som regionerna kan anpassa och använda.

Stödmaterial: Den robusta sjukhusbyggnaden