Publicerad 19 maj 2021

Ny skrift: Stöd i arbetet med klimatanpassning

Nu finns metodstöd för klimatanpassningsarbetet. Stödet består av en skrift med tillhörande mall.

Brödtext

Läs skriften