Publicerad 28 mars 2022

Ny skrift: Presentation och film om LCA och LCC i tidiga skeden

Ta del av skriften LCA och LCC i tidiga skeden samt tillhörande presentationsmaterial i form av PowerPoint och film.

Läs skriften