Publicerad 10 maj 2022

Ny skrift och inspelad presentation: Klimatkomfort i offentlig miljö

Ta del av resultatet från Offentliga fastigheters projekt Kartläggning av tekniker för kyla inklusive hantering av hög luftfuktighet.

Läs skriften