Publicerad 1 december 2022

Ny skrift: Klimatpåverkan från renoverings- och ombyggnadsprojekt

I skriften finns stöd och vägledning i arbetet kring hur man kan minska klimatpåverkan vid renoverings- och ombyggnadsprojekt.

Skriften är framtagen för att ge stöd och vägledning till offentliga fastighetsorganisationer kring hur man kan minska klimatpåverkan vid renoverings- och ombyggnadsprojekt.

Inom kort kommer vi även att publicera en inspelning från ett digitalt seminarium där utredaren berättar om innehållet i skriften.

Klimatpåverkan från renoverings- och ombyggnadsprojekt