Publicerad 15 mars 2021

Ny skrift: Kapacitetsutredningar skollokaler

FoU-fonden för kommunernas fastighetsfrågor har finansierat arbetet med en idéskrift som beskriver hur kommunen kan arbeta med kapacitetsutredningar som för att underlätta arbetet och kommunikationen kring effektiv användning av skollokaler.

Läs skriften