Publicerad 9 augusti 2022

Ny skrift: Gränsdragningslista för kommuner och regioner

En gränsdragningslista används för att ta reda på vilka föremål i en lokal som ska bekostas av hyresvärden respektive hyresgästen.

I denna skrift kan du läsa om grunderna för gränsdragningen och resonemanget kring var ansvaret ska ligga.

Läs skriften