Publicerad 30 maj 2022

Ny skrift: Förstudie primärvårdens lokaler och Nära vård

En genomgång av aktuella frågor och forskningsläget kring primärvårdslokaler och omställningen till Nära vård.

Läs skriften