Publicerad 29 april 2021

Kontakt

Ta i första hand kontakt med kontaktpersonerna i regionerna.

Regionens kontaktperson har också uppgift om vilken undersökningsleverantör regionen använt och till vilken undersökning.