Publicerad 23 januari 2024

Standardiserade vårdförlopp cancer

På cancercentrums webb finns en sida för patienternas upplevelser av standardiserade vårdförlopp (SVF). Här finns ett vykort framtaget tillsammans med Nationell patientenkät riktat till patienter med information innan de deltar i undersökningen.

Vykortet kan regionerna ladda ner och beställa tryck av. Vykortet finns längre ned på sidan denna länk leder till:

Länk till sida om patienternas upplevelser av standardiserade vårdförloppLänk till vykort för att förhandsinformera patienter om PREM-enkät (pdf)