Last update 15 elokuuta 2022

Suomi

Kansallinen potilaskysely on yhteinen nimi toistuville tutkimuksille, joilla selvitetään potilaskokemuksia terveyden- ja sairaanhoidossa.

Potilaiden näkemykset ovat tärkeä lähde hoitotoiminnan jatkuvalle parantamiselle. Osallistumalla potilaskyselyyn voit jakaa hoidosta saamasi kokemukset ja havainnot eteenpäin. Tuloksia käytetään hoidon parantamiseen ja kehittämiseen potilaiden kannalta sekä pohjana vertailuihin eri hoitoyksiköiden välillä. Lisäksi ne tarjoavat työkalun ohjaus- ja johtamistoimelle.

Tutkimukset kattavat koko maan, ja sinut on valittu sattumanvaraisesti mukaan, koska sinulla on ollut äskettäin yhteyksiä terveyden- ja sairaanhoitoon.

Tutkimukset suorittaa tutkimusyritys Institutet för kvalitetsindikatorer (Indikator) Ruotsin kunta- ja alueliiton (SKR) toimeksiannosta (skr.se).

Kokemuksesi ovat tärkeitä

Saamasi kokemukset ovat merkittäviä, ja siksi on tärkeää, että juuri sinut valittiin mukaan tutkimukseen. Kun saamme arvokkaita tietoja monilta vastaajilta, edellytyksemme terveyden- ja sairaudenhoidon parantamiseen ovat kaikkien osalta paremmat. Lisäksi korkea vastausprosentti antaa tilanteesta oikeamman kuvan.

Tietosi ovat turvassa

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Yksiköille toimitettavia tuloksia ei voi koskaan yhdistää yksittäisiin ihmisiin. Tutkimuksissa noudatetaan voimassa olevaa tietoturvalainsäädäntöä ja toimialan eettisiä ohjeita.

Tutkimukseen kutsutut huoltajat

Kyselyitä lähetetään huoltajille, joiden lapsella on ollut äskettäin yhteyksiä terveyden- ja sairaanhoitoon. Kun lapsi on alle 15-vuotias, kyselyyn vastaa huoltaja – yhdessä lapsen kanssa, mikäli mahdollista. Mikäli et ollut itse lapsen mukana, kyselyyn vastaa henkilö, joka lapsen mukana oli.