Publicerad 9 februari 2022

Nu förbereder vi oss för att undersöka hur patienter upplevt psykiatrin

Under våren undersöker regioner hur patienter upplevt psykiatrin, detta inom ramen för Nationell Patientenkät. Under våren får därför en del av de patienter som varit i kontakt med psykiatrin frågan om att delta i Nationell Patientenkät.

Patienter kan bli slumpmässigt utvalda att delta i undersökningen. De kommer då att får en förfrågan via sin inkorg hos 1177 om att delta i Nationell Patientenkät. Detta förutsätter att man har ett konto hos 1177 och att patienten tillåter att 1177 skickar notiser. Om man inte har ett konto på 1177 och har blivit utvald skickas istället en pappersenkät via posten.

Nationell Patientenkät finns på svenska och ytterligare sju språk; arabiska, engelska, spanska, farsi, franska, somaliska och finska. Svaren är anonyma.

Förbättra och utveckla vården

Patienters synpunkter på vården är en viktig källa för att ständigt förbättra vården. Genom att delta i Nationell Patientenkät har patienter möjlighet att berätta om och svara på frågor rörande sina erfarenheter och upplevelser av vården. Resultaten används för att förbättra och utveckla vården utifrån ett patientperspektiv. Resultaten är också underlag för jämförelser mellan vårdenheter och ett redskap för styrning och ledning. Under våren 2022 ligger Nationell Patientenkäts fokus på patienters upplevelse av psykiatrin.

Behov av ökad delaktighet

Resultaten från tidigare mätningar inom Nationell Patientenkät och nyligen genomförda internationella studier har pekat på behov av förbättring. Främst vad gäller information om vården och hur patienterna själva genom ökad delaktighet kan påverka sin situation. Resultat från mätningar inom ramen för Nationell Patientenkät kommer därför att fortsatt vara mycket viktiga underlag för förbättring och verksamhetsutveckling.

Mer information

Information om psykiatrienkäten till patienter

Om Nationell Patientenkät på flera språk

Kontaktuppgifter till regionernas kontaktpersoner för Nationell Patientenkät