Publicerad: 29 november 2019

Webbsänt: Flyktingar företag framtid

Nyanländas kompetenser behöver tas tillvara. I en serie webbsända seminarier uppmärksammar vi exempel som länkar ihop flyktingar och företag med varandra.

Se sändningarna i efterhand

Sändning 10 mars

Med inspiration från Tyskland satsar Handelskammaren, Malmö stad, Arbetsförmedlingen och Region Skåne på att möta företagens brist på arbetskraft och fånga upp nyanländas kompetenser. Projektet Dubbel yrkesutbildning är ett treårigt samarbete.

Fantasi - dokumentation från webbsändning 10 mars

Sändning 27 januari

Halmstad visar hur kontakter och småskaligt tänk funkar i en stor kommun. Strängnäs matchar nyanlända akademiker och företag. Vi kollar vad siffrorna säger om läget och får en hälsning från Företagarna.

Uthållighet - dokumentation från webbsändning 27 januari

Sändning 2 december

Det handlade om arbetet i Malung-Sälens kommun, Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag och länsstyrelsernas uppdrag om tidiga insatser. Du kan se sändningen i efterhand och ta del av dokumentationen.

Behov – dokumentation från webbsändning 2 december

I sändningen den 2 december var det fortfarande osäkert hur Migrationsverkets ansvar för praktik skulle hanteras efter årsskiftet. Regeringen har beslutat att Migrationsverkets ansvar för praktik för asylsökande upphör och att Länsstyrelsen inte tar över det ansvaret.

Migrationsverkets ansvar för praktik för asylsökande upphör

Sändning 30 september

Först ut i SKR:s serie var Trollhättan och Emmaboda. Du kan se sändningen i efterhand och ta del av dokumentationen.

Avstamp - dokumentation från webbsändning 30 september

Idébank med lokala exempel

Det finns flera konkreta exempel som tar flyktingar närmare arbetsmarknaden utifrån företags behov av arbetskraft. I SKR:s idébank hittar du några sådana. Men vi vill gärna ha fler. Skicka in era exempel med hjälp av vår mall eller en film.

Tipsa om lokala exempel: Så kan flyktingar och företag kopplas samman

Tipsa om lokala exempel med en selfiefilm

Idébank för integrationsarbetet

Om seminarieserien Flyktingar företag framtid

Brist på lämplig arbetskraft är det största tillväxthindret för små och medelstora företag. I det här sammanhanget är bristen en möjlighet. Många företag är också motiverade att göra en insats för samhället.

Kommuner och regioner är ofta mötesplats och mäklare. Näringslivsansvariga i kommunerna har möjlighet att ta initiativ utifrån sina företagskontakter och sin kunskap om det lokala näringslivets behov. På så sätt kompletterar näringslivsfunktionen kommunernas arbete och är en resurs i flyktingmottagandet. Även regionerna tar initiativ. I arbetet för en hållbar regional tillväxt är arbetsmarknads- och etableringsfrågorna viktiga, och integrationsperspektiv ingår i regionernas uppdrag från staten.

Att ta vara på nyanländas kompetenser är en komplex fråga med många aktörer och regelverk inblandade. I Flyktingar företag framtid väljer vi att lyfta fram det som faktiskt görs, ofta i mindre sammanhang, med stark lokal koppling och stor betydelse för de flyktingar och företag som deltar. Vi är övertygade om att tidiga kontakter har betydelse för framtiden.

Med webbsändningar vill vi vara tillgängliga för medlemmar och andra intresserade oavsett var man befinner sig i landet. Sändningarna går även att se i efterhand och tillsammans med andra.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Anders Gunnarsson
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!