Publicerad: 29 november 2019

Socialfondsprojekt riktade till näringslivet

Kompetensförsörjningsfrågor är prioriterade inom Socialfonden. Under programperioden 2007-2013 engagerade sig många kommuner och regioner i olika projekt för att möta företagens behov av kompetent arbetskraft.

För att öka kunskapen om hur kommuner och regioner som projektägare inom Socialfonden medverkar till att möta näringslivets behov av kompetensförsörjning har SKR gjort en sammanställning av samtliga projekt som kommuner, regioner och landsting varit projektägare för under programperioden 2007-2013.

Sammanställningen visar att drygt 120 kommuner samt flera regioner och landsting engagerade sig i projekt för att möta företagens behov genom projekt finansierade av Socialfonden. Rapporten "Socialfondsprojekt – kompetens för företag", bygger på ESF-rådets projektbank. Rapporten innehåller även en lista med kort beskrivning av samtliga projekt.

Rapport: Socialfondsprojekt - Kompetens för företag (PDF, nytt fönster)

Små företag och utvalda branscher

Av de socialfondsmedel som riktas till privat sektor för bättre kompetensförsörjning står de kommunala och regionala projekten för en tredjedel. Eller, i pengar sett, drygt 500 miljoner i kommun- och regionägda näringslivsinriktade projekt och ytterligare nära 150 miljoner i tvärsektoriella projekt.

  • Lokala mikro- och småföretags behov av kompetens, inom olika branscher, är oftast fokus för mindre projekt som drivs i en eller flera närliggande kommuner.
  • Större projekt, geografiskt och ekonomiskt, riktas oftare till en viss bransch, till exempel industri eller besöksnäring.
  • Mer än 120 kommuner är engagerade som projektägare, i projekt som helt eller delvis riktas till näringslivet.
  • Kommunerna äger projekten enskilt eller via samverkan.
  • Elva regionförbund, regioner och landsting är projektägare för helt eller delvis näringslivsinriktade, socialfondsfinansierade, projekt.

Karta över projektägande kommuner, regioner och/eller landsting inom programområde Kompetensförsörjning 2007-2013 (PDF, nytt fönster)

Informationsansvarig

  • Gustaf Rehnström
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!