Publicerad: 29 november 2019

Regionala matchningsindikatorer

På initiativ av regionerna finns nu regionala matchningsindikatorer som belyser utbud, efterfrågan och förutsättningar för matchning på arbetsmarknaden.

Kompetensförsörjningsfrågor är en viktig fråga inom regionalt utvecklingsarbete och matchningsindikatorerna är resultatet av ett utvecklingsarbete som drivits av Reglab. Reglab är ett forum för regional utveckling och ägs av regionerna, SKR, Tillväxtverket och Vinnova.

Regionala matchningsindikatorer i SCB:s Statistikdatabasen

Regionala matchningsindikatorerna finns som en del i SCB:s Statistikdatabas och innehåller statistiska uppgifter om efterfrågan och utbud samt strukturella förutsättningar.

Så här kan du använda indikatorerna

Reglab har tagit fram en rapport som förklarar indikatorerna och hur de ska tolkas. Indikatorerna svarar på frågor som "Vad har de arbetslösa för utbildningar?" "Har tillverkningsindustrin ökat mer i vår region än i andra?" "Hur många har ett yrke som matchar med deras utbildning?"

Regionala matchningsindikatorer - slutrapport (PDF, nytt fönster)

Informationsansvarig

  • Gustaf Rehnström
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!