Publicerad 22 mars 2021

Nätverk, kompetensförsörjning

Nätverket Kompetensförsörjningsdagarna är en mötesplats för offentliga aktörer. Två gånger om året samlas regionerna, närings-, utbildnings- och arbetsmarknadsdepartementen, ett tiotal myndigheter och SKR. Under 2020-21 Genomför Reglab ett lärprojekt om Regionalt kompetensbehov.

Kompetensförsörjningsfrågor spänner över flera politikområden som utbildning, arbetsmarknad, näringsliv och integration och det finns ett ömsesidigt behov av dialog mellan de regionalt tillväxtansvariga och aktörer på nationell nivå.

Kompetensförsörjningsdagarna är ett nätverk och en mötesplats. Innehållet är behovsstyrt och deltagarnas engagemang avgörande. En samordningsgrupp med två regioner, SKR, Reglab, Näringsdepartementet, Tillväxtverket och Arbetsförmedlingen planerar dagarna.

Kompetensförsörjningsdagarna, Reglab

Reglab

Reglab är ett forum för kunskap- och verksamhetsutveckling inom regional utveckling. Reglab har 24 medlemmar, de 21 regionerna, SKR, Tillväxtverket och Vinnova. För att stödja regionernas arbete med strategisk kompetensförsörjning genomför Reglab lärprojektet Regionalt kompetensbehov under 2020-21. Lärprojektet ska utveckla det regionala prognosarbetet och stärka dialogen med utbildare och arbetsmarknadens parter.

Reglabs lärprojekt - Regionalt kompetensbehov

Informationsansvarig

  • Anders Gunnarsson
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset