Publicerad: 29 november 2019

Nätverk, kompetensförsörjning

Nätverket Kompetensförsörjningsdagarna är en mötesplats för offentliga aktörer. Två gånger om året samlas regionerna, närings-, utbildnings- och arbetsmarknadsdepartementen, ett tiotal myndigheter och SKR.

Kompetensförsörjningsfrågor spänner över flera politikområden som utbildning, arbetsmarknad, näringsliv och integration och det finns ett ömsesidigt behov av dialog mellan de regionalt tillväxtansvariga och aktörer på nationell nivå.

Kompetensförsörjningsdagarna är ett nätverk och en mötesplats. Innehållet är behovsstyrt och deltagarnas engagemang avgörande. En samordningsgrupp med två regioner, SKR, Reglab, Näringsdepartementet, Tillväxtverket och Arbetsförmedlingen planerar dagarna.

Kompetensförsörjningsdagarna: deltagare, syfte och organisation (PDF, öppnas i nytt fönster)

Dokumentation från Kompetensförsörjningsdagarna

Informationsansvarig

  • Gustaf Rehnström
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!