Publicerad 30 mars 2021

Nya personuppgiftslagen GDPR

Från och med den 25 maj 2018 gäller en ny dataskyddsförordning (GDPR). Den ersätter Personuppgiftslagen (PUL).

Enligt SKR:s jurister finns inget i den nya lagstiftningen som hindrar undersökningens genomförande i framtiden. All data som lagras i SKR:s insiktsdatabas/webbverktyg är anonymiserad, materialet används för statistiska ändamål och det går inte att identifiera specifika personer eller företag i databasen.

Viktiga förändringar

  • Kommuner som deltar i Insikt ska informera om detta på sin webbplats. Att kommunen deltar i undersökningen, anledningen till att man deltar samt vilka myndighetsområden som berörs.
  • Register som överförs till upphandlad konsult som omfattar personuppgifter får inte längre skickas med e-post.

I artikel 5 och 89.1 i den nya dataskyddsförordningen (GDPR) beskrivs vad som gäller för personuppgifter

Dataskyddsförordningen, Datainspektionen

Läs vidare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset