Publicerad: 16 december 2019

Fråga och svar

Kontaktuppgifter till godkända NKI-konsulter

SKR har tagit fram en ny mall för direktupphandling av NKI-konsult för år 2020. Vi rekommenderar att mallen används som stöd för kommunens upphandling.

Mall för direktupphandling 2020, ny version 2019-12-16 (Word, nytt fönster)

De två statistikkonsulterna Markör AB och MIND Research gick 2017 samman och bildade tillsammans med två andra statistikkonsulter undersökningsföretaget Origo Group. Tillsvidare kommer vi enbart ha tre godkända konsulter för vår undersökning.

Sweco

Kontaktperson: Gunnar Lindqvist
Telefon: 072-530 35 13
E-post: gunnar.lindqvist@sweco.se

Origo Group

Kontaktperson: Tobias Jönsson
Telefon: 070-794 66 86
E-post förfrågningar: anbudinsikt@origogroup.com
E-post övriga frågor: insikt@origogroup.com

Enkätfabriken

Kontaktperson: Erik Granberg
Telefon: 0702-36 93 83
E-post: erik.granberg@enkatfabriken.se

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!