Publicerad: 29 april 2020

Nyhet

Stöd vid presentation av bygglovsresultat i Insikt

SKR har tagit fram en powerpointpresentation som främst riktar sig till bygglovschefer och bygglovshandläggare i kommuner som deltar i Insikt. Presentationen är framtagen i samarbete mellan de som arbetar med näringslivsfrågor på SKR och SKR:s experter på bygglovsfrågor.

Information till dig som arbetar med bygglovsfrågor i kommuner som deltar i Insikt (PPT, nytt fönster)

Det finns stora skillnader mellan myndighetsområden vad gäller till exempel komplexiteten och den lagstiftning som ligger bakom kommunens kontakt med företagen. Man ska i första hand jämföra sina resultat inom området bygglov med andra kommuner och med sig själv över tid – inte jämföra med andra myndighetsområden i kommunen.

Presentationen är tänkt att utgöra ett stöd till främst bygglovschefer och bygglovshandläggare vid presentation av insiktsresultaten, till exempel internt eller för politikerna i kommunen. Materialet består av en PPT med 11 bilder samt anteckningar till bilderna.

Informationsansvarig

  • Jan Torége
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!