Publicerad: 17 januari 2019

Nyhet

Resultat från intervjustudien Bra på bygglov

Den 16 januari 2019 presenterade SKL resultaten från en intervjustudie med tre kommuner som lyckats kombinera en hög byggnadstakt, effektiv bygglovshantering samt bra service till de som söker bygglov.

Dokumentation från webbinariet den 16 januari

Bygglov är det område i servicemätningen Insikt som har det lägsta NKI-betyget (nöjd-kund-index) och till skillnad från de andra myndighetsområdena som mäts har det inte skett någon förbättring över tiden. Sektionen för lokal och regional utveckling på SKL har tillsammans med sektionen för planering, säkerhet och miljö, därför genomfört en intervjustudie med tre kommuner som utgör goda exempel och som lyckats kombinera en hög byggnadstakt med effektiv bygglovshantering och bra service till dem som söker bygglov.

De tre kommunerna som intervjuats är Örebro, Mölndal och Gällivare – en residensstad, en förortskommun till storstad samt en glesbygdskommun i Norrbotten. Vanligtvis har byggchefen, ordförande i byggnadsnämnden samt näringslivsansvarig deltagit vid intervjutillfällena.

Det är tre till karaktären rätt olika kommuner. Finns det gemensamma nämnare som förklarar respektive kommuns framgångar inom detta område, eller finns det förklaringar som är unika just för respektive kommun?

Undersökningen är gjord av Jan Torége, SKL, och Sofia Lindén, NCC.

Informationsansvarig

  • Jan Torége
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset








Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!