Publicerad: 1 september 2020

Nyhet

Nytt index mäter kommunernas upphandlingar

I ett pilotprojekt har SKR tillsammans med SBA erbjudit kommuner att börja mäta Nöjd-Upphandling-Index, NUI. Mätningen erbjuder ett gemensamt kunddrivet förbättringsverktyg för upphandlingar.

8 av 10 företag har någon gång kontakt med kommunen. De flesta av dessa kontakter är med kommunen som myndighet. Företagen är beroende av tillgänglighet, en god service, rättssäkerhet och effektivitet. Det kan vara avgörande för företagen och definierar ofta företagens bild av kommunen.

Sedan 2010 genomför Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tillsammans med Stockholm Business Alliance (SBA) en servicemätning om kommunernas myndighetsutövning som varje år publiceras i Öppna jämförelser Företagsklimat. Sex myndighetsområden mäts; brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd.

Ett område som många kommuner önskat ska ingå i undersökningen är upphandling. Offentliga upphandlingar motsvarar en sjättedel av Sveriges BNP och det är viktigt att dessa inköp genomförs på ett sätt som främjar konkurrens. Rätt genomförd leder offentlig upphandling till högre kvalitet och lägre kostnader för det allmänna och för konsumenterna.

Upphandling har dock en annan karaktär jämfört med övriga myndighetsområden som mäts och har därför inte tidigare ingått i undersökningen. År 2019 erbjöd Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tillsammans med Stockholm Business Alliance (SBA) kommuner att börja mäta Nöjd-Upphandling-Index, NUI. 13 kommuner deltog i pilotprojektet. Sammantaget ger företagen kommunerna ett NUI på 63, vilket är ett knappt godkänt betyg.

I Öppna jämförelser Företagsklimat är det genomsnittliga NKI-värdet (nöjd-kund-index) för samtliga sex myndighetsområden som mäts 73. Bygglov är det myndighetsområde som har det lägsta NKI-värdet med 64, vilket alltså är i paritet med NUI-värdet för upphandling.

Sex serviceområden mäts i NUI; information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. Bemötande får det högsta betyget med 75, medan kompetens får det lägsta med 64.

De serviceområden som företagarna anser vara viktigast för den totala nöjdheten vid upphandling är kompetens. Detta avviker från de sex myndighetsområden som mäts i Öppna jämförelser Företagsklimat, där effektivitet och bemötande totalt sett anses vara viktigast.

Storleken på upphandlingen har liten påverkan på företagarnas betyg. Däremot är de företag som deltar i många upphandlingar mer nöjda än de som deltar färre gånger under ett år.

Genom undersökningen vill SKR skapa ett gemensamt kunddrivet förbättringsverktyg för upphandlingar i Sverige. Undersökningen har under 2020 utvecklats vidare tillsammans med SBA, Upphandlingsmyndigheten och kommunerna.

Ambitionen är att majoriteten av Sveriges kommuner genomför undersökningen och att upphandlingar får lika höga betyg som den övriga kommunala myndighetsutövningen som mäts i undersökningen Öppna jämförelser Företagsklimat (Insiktsundersökningen).

Fakta

Deltagande kommuner i NUI-undersökningen är:

 • Gävle
 • Halmstad
 • Landskrona
 • Nacka
 • Sandviken
 • Strängnäs
 • Sölvesborg
 • Tanum
 • Tierp
 • Täby
 • Upplands Väsby
 • Uppsala
 • Västerås.

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Jan Torége
  Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!