Publicerad: 16 februari 2018

Nyhet

Löpande insikt kan fortsätta trots ny dataskyddsförordning

Den 25 maj börjar den nya dataskyddsförordningen GDPR att gälla. Den nya lagstiftningen, som ersätter personuppgiftslagen, PUL, hindrar inte den löpande insiktsundersökningen men ställer krav på både information och mer försiktig hantering av personuppgifter.

Det finns, enligt SKL:s jurister, inget i den nya lagstiftningen som hindrar undersökningens genomförande i framtiden. All data som lagras i SKLs insiktsdatabas/webbverktyg är anonymiserad, materialet används för statistiska ändamål och det går inte att identifiera specifika personer eller företag i databasen.

Deltagande kommuner i undersökningen behöver dock uppmärksamma följande:

  • Kommuner som deltar i löpande insikt ska informera om detta på sin webbplats. Att kommunen deltar i undersökningen, anledningen till att man deltar samt vilka myndighetsområden som berörs.
  • Register som skickas till upphandlad konsult som omfattar personuppgifter får inte längre skickas med e-post. Konsulterna har idag lite olika lösningar, men fortfarande skickas en hel del register med e-post. Konsulterna kommer att i god tid innan lagen träder i kraft informera om vad som gäller och vid behov erbjuda ett alternativ för e-post.
  • För en del konsulter kan punkt 2 föranleda att ett nytt avtal behöver skrivas mellan kommunen och konsulten.

I artikel 5 och 89.1 i den nya dataskyddsförordningen (GDPR) beskrivs vad som gäller för personuppgifter.

Dataskyddsförordningen, Datainspektionen

Informationsansvarig

  • Jan Torége
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!