Publicerad: 12 mars 2019

Nyhet

Den strategiske mångsysslaren – 10 år senare

År 2008 genomförde Sveriges Kommuner och Landsting en enkätundersökning riktad till näringslivsansvariga i kommunerna. Syftet var att få en bild över vilka de näringslivsansvariga var och hur de arbetade. Under år 2018 har en utvidgad studie på samma tema genomförts.

Den strategiske mångsysslaren – 10 år senare, SKL:s webbutik

I undersökningarna beskrivs bland annat de näringslivsansvarigas bakgrund med frågor om kön, ålder och tidigare erfarenheter, hur näringslivsverksamheten är organiserad, hur styrningen av verksamheten ser ut och med vilka och på vilket sätt näringslivsfunktionen samverkar med andra.

Den nya undersökningen är baserad på en kommunenkät genomförd under maj och juni 2018. Enkäten har skickats till näringslivsansvarig eller motsvarande i kommunen. Av 290 kommuner har 246 svarat, vilket innebär en svarsfrekvens på ca 85 procent. Där det varit möjligt har jämförelser med 2008 gjorts.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Jan Torége
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset








Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!