Publicerad: 29 november 2019

Testa och skapa

För att stimulera framväxten av nya lösningar är det viktigt att bygga en kultur där man kontinuerligt tillämpar tester som en del i en lärande organisation. Att jobba kontinuerligt med tester innebär lägre kostnader och snabbare indikation om vad som funkar och vad som inte funkar.

Test- och demonstrationsmiljöer

Test- och demonstrationsmiljöer, så kallade testbäddar, blir en allt viktigare samarbetsarena för näringsliv och offentlig sektor i takt med en allt snabbare och en allt mer komplex utveckling av varor och tjänster. Det finns många etablerade testbäddsmiljöer i kommuner och regioner inom exempelvis samhällsbyggnad, VA och avfallshantering, offentliga måltider, välfärdsteknik, distansundervisning och personcentrerad vård.

Testbädd Sverige, Vinnova

Tjänstedesign

Tjänstedesign är en utvecklingsprocess där ni utgår från användarens behov och samskapar lösningar tillsammans med användare och utförare. SKR:s Innovationsguiden erbjuder metodstöd, utbildningar och utvecklingsprogram för offentliga verksamheter som vill samskapa innovativa lösningar tillsammans med sina användare.

Innovationsguiden

Innovationsslussar i vården

Många regioner har etablerade innovationsmiljöer där personer arbetar med vård-, teknisk- eller affärskompetens med att ta emot och utveckla idéer som kommer in från företag eller vårdpersonal. Ett flertal regioner har idag slussar eller liknande funktion med syfte att öka innovationsförmågan inom hälso- och sjukvården.

Region Stockholm utvecklar utifrån personalens idéer

SLL Innovation hjälper vårdpersonal att utveckla nya produkter för sjukvården utifrån personalens behov och idéer och erbjuder även tjänster och stöd till medicintekniska företag som behöver en länk in till sjukvården. Verksamheten är sedan 2013 ett landstingsövergripande innovationssystem som finns på alla sjukhus i Stockholm.

Idéslussar

Idéslussar syftar till att utveckla innovationsförmågan i kommunal verksamhet genom att fånga upp och utveckla idéer, testa lösningar och använda dem. I ett antal kommuner pågår arbetet med att utveckla olika typer av strukturer och kompetenser för detta.

Idéslussar i kommuner – utvecklingsprojekt, Vinnova

Sundsvallsregionen utvecklar kommunernas innovationsförmåga

Sundsvall kommun utvecklar en idésluss tillsammans med angränsade kommuner i Timrå och Ånge. När projektet avslutas 2020 ska anställda i kommunerna (ca 7 500 medarbetare) kunna testa idéer och bidra till verksamhetens utveckling oavsett organisatorisk hemvist eller typ av idé. Idéslussen är placerad i Sundsvalls kommun och tar emot idéer, förädlar, testar, ger feedback och utvärderar. Idéslussen drivs i nära samarbete med andra regionala stödmiljöer för näringslivsutveckling, innovation och entreprenörskap.

Idésluss Sundsvallsregionen, Sundsvall kommun

Innovationsplattformar för hållbara och attraktiva städer

Hur kan städer hantera stora samhällsutmaningar som klimatförändringar, bostadsbrist, social polarisering, ungdomsarbetslöshet och äldres livskvalitet? I Kiruna, Stockholm, Borås, Göteborg, Lund och Malmö är innovationsplattformar för hållbar stadsutveckling ett sätt att försöka hitta nya lösningar på stora och komplexa frågor.

Innovationsplattformar för hållbara och attraktiva städer, Vinnova

Lab för samhällsutveckling

I den internationella diskussionen om den offentliga förvaltningens utmaningar ser vi alltfler exempel på miljöer där man tar hjälp av nya metoder, discipliner och perspektiv hämtade från designtänkande, beteendeekonomi och dataanalys. Ofta benämns dessa Policy Labs där det finns ett uttalad experimentell ansats med syftet att utveckla den offentliga förvaltningen.

Innovationslabb för samhällsutveckling (PDF, nytt fönster)

SKL tycker

Informationsansvarig

  • Klas Danerlöv
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!