Publicerad: 28 november 2019

Styra och leda

Röj vägen, kratta manegen och förvänta dig det bästa. Och håll fingrarna borta när dina medarbetare gör något nyskapande. Så lyder ofta tipsen om innovationsledning. Men för att skapa ett uthålligt förnyelsearbete så behöver också ledningen se över de traditionella styr- och ledningsfunktionerna så att de i sig inte hindrar förändringskraften i organisationen.

Erfarenheten från innovativa organisationer visar på behovet av särskild kompetens för att hantera innovationsfrågor strategiskt och långsiktigt, både på operativ nivå och hos chefer och ledare.

En stimulerande arbetsmiljö är en viktig grund men det behövs en tydlig struktur för att goda idéer skall bli verklighet. Det handlar exempelvis om hur mål som stimulerar förnyelse integreras i styr- och ledningssystem, strukturer och kompetens för idégenerering, test och implementering, juridiska avvägningar samt nätverk med omgivande kompetensmiljöer.

Att styra med utmaningar

Genom att jobba med uttalade mål eller definierade utmaningar kan organisationer adressera särskilda områden eller frågor där det finns behov av radikal utveckling eller förbättring.

Genom att arbeta utmaningsdrivet kan organisationen kraftsamla resurser och kompetens inom prioriterade områden och kommunicera detta internt och till omvärlden. Detta arbetssätt kan öka organisationens förmåga att hantera förslag och idéer som dyker upp i processen och därmed stärka förutsättningarna att kunna realisera de nya lösningarna.

Styrningen mot prioriterade områden innebär också att medarbetare får en ökad förståelse för hur man kan engagera sig i utvecklingsarbetet.

Policy, strategi och uppföljning av innovation, Region Stockholm

Din idé – vår framtid: Motala kommun efterfrågar idéer och slussar dem till rätt ställe

Tillitsbaserad styrning, Helsingborg stad

Mod att misslyckas

Innovation är en process där misslyckande och framgångar är sammanflätade. Inom det offentliga finns ofta en nollfelskultur som begränsar möjligheterna att utmana det befintliga och pröva nya sätt att lösa uppdragen på. Här kan du ta del av hur Helsingborgs stad, Nacka och Stockholms kommun förhåller sig till risken att misslyckas i sitt utvecklingsarbete.

Att stärkas genom misslyckanden, dokumentation från SKR:s och Vinnovas konferens, 14 juni 2018

Kurser och konferenser

Informationsansvarig

  • Klas Danerlöv
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!