Publicerad: 29 november 2019

Innovationsupphandling

Allt mer offentligt finansierad verksamhet utförs av externa utförare på uppdrag av kommuner och regioner. Genom att i upphandlingen efterfråga smartare tjänster och teknik som stödjer verksamheternas behov går det att stimulera till nya innovativa lösningar.

SKR arbetar tillsammans med VINNOVA och Upphandlingsmyndigheten för att kommuner och regioner genomför fler innovationsupphandlingar. SKR stödjer även utvecklingen av beställarnätverk där förbundets medlemmar samarbetar kring specifika behov som kan adresseras i upphandlingar. SKR-koncernens så kallade snabbspår för digitalisering gör det möjligt för kommuner att upphandla tjänsterna snabbare via avrop från befintligt ramavtal för programvaror SKR kan också erbjuda stöd till behovsanalyser via Innovationsguiden.

Kompetens – köpkraft – samverkan

Erfarenheter från beställargrupper Innovation i offentlig verksamhet. I denna rapport beskrivs hur tre beställargrupper arbetar för att stimulera utvecklingen av nya produkter och tjänster.

Rapport: Kompetens – köpkraft – samverkan

Läs vidare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!