Publicerad: 29 november 2019

Stärkt samarbete om innovation i offentlig verksamhet

SKR och Sveriges innovationsmyndighet Vinnova fördjupar samarbetet för att stärka innovationsförmågan i offentlig verksamhet. I en överenskommelse läggs grunden för ett samarbete de kommande åren.

Överenskommelse mellan Vinnova och SKR om stärkt innovationsförmåga i offentlig verksamhet (PDF, nytt fönster)

Samarbetet ska bidra till ökad kvalitet och bättre service i de tjänster som kommuner, landsting och regioner erbjuder medborgare, näringsliv och civilsamhälle.

– Kraven och förväntningarna ökar inom många områden som kommuner och regioner ansvarar för. Genom samarbetet med Vinnova kan vi öka förändringstakten och skapa utrymmen i verksamheterna där man vågar prova nya sätt som leder till bättre lösningar för verksamheten och invånare, säger Vesna Jovic, vd SKR.

Överenskommelsen bygger vidare på ett samarbete som SKR och Vinnova etablerade 2015. Den nya överenskommelsen har ett tydligt fokus på införande av nya effektiva lösningar.

Fyra viktiga samarbetsområden

  • Stimulera innovation som adresserar aktuella samhällsutmaningar genom exempelvis digitalisering, innovationsledning och medskapande.
  • Implementering genom insatser som stimulerar och underlättar införandet av potentiella innovationer.
  • Spridning av innovationer som utvecklats inom ramen för tidigare överenskommelser och andra satsningar.
  • Kunskapsutveckling om innovation i offentlig verksamhet genom omvärldsbevakning, lärande nätverk, forskningsinitiativ och mätmetoder.

Överenskommelsen kompletteras med en gemensam handlingsplan för konkreta insatser och aktiviteter.

Kontakt

Annika Bergendahl, Vinnova
08-473 30 21
annika.bergendahl@vinnova.se

Informationsansvarig

  • Klas Danerlöv
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!