Publicerad: 3 maj 2019

Exempel, innovationer i offentlig sektor

Vad har SMSlivräddare, larmställ för brandmän och nattkamera gemensamt? Alla är de exempel på livsavgörande innovationer i offentlig sektor.

Beslut inom 24 timmar

Ett tydligt fokus på självförsörjning, eget ansvar hos individen och snabba insatser har lett fram nya lösningar för att hantera ansökan om försörjningsstöd. Trelleborgs kommun har mottagit flera utmärkelser för att ha utvecklat de offentliga tjänsterna på ett modigt och tillitsbaserat sätt. Ta del av kommunens erfarenheter där attityder och mindset är viktigare än enskilda tekniska lösningar.

Beslut inom 24 timmar (PDF, nytt fönster)

Världsunikt larmställ för brandmän

Brandmän utsätts för stora risker vid insatser. Därför ställs höga krav på skyddsutrustningen för säkerhet och hållbarhet. Räddningstjänsten i storgöteborg bjöd in marknaden till dialog där verksamheten satte upp mål för vad man ville ha – men hur det skulle gå till fick leverantörerna visa upp med prototyper.

Tillsammans utvecklade de en ny banbrytande produkt till förutbestämt pris: ett skalbart, flexibelt larmställ med bättre skydd mot hälsofarliga ämnen.

Världsunikt larmställ för brandmän (PDF, nytt fönster)

Kundtjänsten som motor i den kommunala servicen

När medborgare behövde ringa tre gånger för att komma fram och tillgängligheten på telefon var lägre än 50 procent insåg kommunen att det var dags att göra något radikalt. Med beslut från ledningen att öka service och kommunikation till medborgare sattes kunden i förarsätet.

Resultatet blev en ny arbetsordning i förvaltningarna och en medborgarorienterad kundtjänst som i dag löser 70 procent av inkomna ärenden direkt. Det som krävdes var genomgripande förändringar i förvaltningsstrukturer, kultur liksom omprioritering av resurser.

Kundtjänsten som motor i den kommunala servicen (PDF, nytt fönster)

VA-samarbete som stimulerar innovationer

Läckage i vatten- och avloppsledningar (VA) kostar kommuner stora summor varje år. Kvalitetsbrister i material och arbetsprocesser är en orsak. Med ett tydligt ägarintresse och ett 150-årsperspektiv sätter nu kommunernas samarbetsorganisation press på tillverkarna. Det får gärna kosta dubbelt så mycket – om det är dubbelt så bra. Resultatet är innovativa produkter med högre kvalitet.

VA-samarbete som stimulerar innovationer (PDF, nytt fönster)

Nattkameran som ger ökad trygghet

Alla människor vill i grunden vara självständiga, delaktiga och trygga. Den övertygelsen är grunden för Västerås framgångsrika satsning på e-hemtjänst. Med öppenhet för digital teknik har den traditionella tjänsten för nattillsyn förändras i grunden. Framgångsreceptet har varit brukarnas delaktighet, engagerade medarbetare och en modig ledning.

Nattkameran som ger ökad trygghet (PDF, nytt fönster)

När livet får styra dialysen

Att låta patienten ta makten över sin sjukdom genom självdialys är i sig en innovation. Men i Jönköping handlar det lika mycket om att lyssna in patienters behov, erfarenhet och kreativitet som en katalysator för vårdens utveckling. För att lyckas krävs attitydförändring, att släppa på kontrollen och lita till patienters och medarbetares förmåga.

När livet får styra dialysen (PDF, nytt fönster)

Synvända i hemtjänsten

När en brukare i hemtjänsten träffar 25 olika medarbetare på en månad uppstår otrygghet och missnöje. Minutstyrd verksamhet har svårt att möta individuella behov och ger stressande medarbetare. I Skönsmons-modellen driver och utvecklar medarbetarna verksamheten utifrån kundens behov. Verksamheten styrs med fokus på kvalitet, kontinuitet och kundnöjdhet. Resultatet är ökad kontinuitet och flexibilitet, lägre kostnader och minskad sjukfrånvaro.

Synvända i hemtjänsten (PDF, nytt fönster)

SMS-livräddare med livsavgörande effekt

Tiden är en kritisk faktor vid livräddande insatser. Genom mobil positioneringsteknik kan SMSlivräddare larmas vid misstänkt hjärtstopp och vara på plats för hjärt-lungräddning innan ambulansen hunnit fram. SMSlivräddare kombinerar mobil teknik med människors vilja och kompetens att hjälpa medmänniskor i en extremt svår situation.

SMSlivräddare med livsavgörande effekt (PDF, nytt fönster)

Förenklad biståndsprocess – fakta på sju sekunder

Socialtjänstens handläggning av ekonomiskt bistånd kräver omfattande informationsinsamling från flera myndigheter. Arbetet är tidskrävande med flera osäkerhetsfaktorer. Genom ett nationellt samarbete tvärs över myndighetsgränser har en sammansatt tjänst för ekonomiskt bistånd utvecklats. På ett år har 200 kommuner valt att ansluta sig till tjänsten.

Förenklad biståndsprocess (PDF, nytt fönster)

Informationsansvarig

  • Klas Danerlöv
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset








Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!