Publicerad: 16 oktober 2019

Innovationstestet

Innovationstestet är ett frågeverktyg om innovation inom offentliga verksamheter. Undersök ert innovationsarbete, jämför er med andra och få ett bra underlag för diskussion.

Innovationstestet

Varför ska man göra testet?

Funderar ni på hur verksamheten kan utvecklas med nya bättre lösningar, processer eller tjänster? Innovationstestet kan användas av en ledningsgrupp eller medarbetare på en arbetsplats för dialog och reflektion om hur den egna verksamheten kan utvecklas för att möta morgondagens utmaningar.

Oxelösunds kommuns erfarenheter av Innovationstestet

Företrädare för Oxelösunds kommun nyttan och erfarenheterna av att använda Innovationstestet i kommunens ledningsgrupp.

Sätra vård- och omsorgsboendes erfarenheter av Innovationstestet

En arbetsgrupp på Sätra vård- och omsorgsboende i Stockholms stad delar sina erfarenheter och reflektioner efter att ha gjort Innovationstestet.

Sätra vård- och omsorgsboendes erfarenheter av Innovationstestet, Youtube

Hur går det till?

Innovationstestet är öppet för alla offentliga organisationer. Här kan ni välja att göra testet eller bara titta på resultaten. Testet kan göras på tre nivåer:

  • Övergripande för hela organisationen
  • För en enhet- eller avdelning
  • På individnivå, själv eller i grupp

Är ni fler som gör testet tillsammans så se gärna till att det finns en person i gruppen som leder och underlättar diskussionen.

Efter genomgånget test får du tillgång till dina svar och möjlighet att jämföra dem med andra som använt testet eller med de hundratals verksamheter som svarat på Innovationsbarometern. Ni får även diskussionsfrågor som uppmanar till fortsatt dialog i organisationen. Alla svar sparas i verktyget och bidrar till ökad kunskap om innovationsarbete i offentlig sektor.

Innovationsbarometern

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!