Publicerad: 29 november 2019

Leda för utveckling

Kursen vänder sig till dig som arbetar som chef/ledare i offentlig sektor och som behöver en teoretisk bas för att leda ett användarcentrerat innovationsarbete, men även praktiska verktyg och metoder för att faktiskt få det att hända.

Om kursen

I en snabbt föränderlig värld behöver vi utveckla nya färdigheter och verktyg för att kunna möta de utmaningar och behov som uppstår. Att vara ledare i en utvecklingsprocess innebär framförallt att på bästa sätt hantera och kunna motivera andra kring de förändringar som behöver göras i er organisation. Din roll innebär också att underlätta, uppmuntra och ge förutsättningar för dina medarbetare att arbeta fram och utveckla en lösning på er utmaning utifrån ett användarperspektiv. Även om du inte aktivt jobbar i processen har du en avgörande roll för lösningens förutsättningar att förverkligas. Är du en möjliggörare eller en bromskloss?

Under kursen tittar vi närmare på din roll som möjliggörare. Hur bygger man ett tillåtande och kreativt innovationsklimat och hur kan du stötta dina medarbetare när de är inne i en utvecklingsprocess? Hur kan du skapa rätt förutsättningar för att ni tillsammans ska kunna utveckla er verksamhet och på ett bättre sätt möta era användares behov?

Tillsammans går vi igenom och arbetar med din roll som ledare i en utvecklingsprocess och du lär dig tillvägagångssätt för att skapa en tillåtande och innovativ kultur. Vi går även igenom och tittar på alla stegen i Innovationsguidens utvecklingsprocess och hur du som ledare på bästa sätt kan stötta och möjliggöra för ditt team att nå hela vägen.

Innovationsguiden arbetar utifrån devisen ”lära genom att göra” och kursen bygger därför mycket på interaktivitet, övningar och praktiskt testande av vissa metoder. Under kursdagen kombinerar vi korta inspirerande teoripass, berättelser och case från relevanta områden med praktiska övningar.

Inför kursen kommer du få en kortare uppgift att göra på hemmaplan innan vi ses. Efter kursen ska du ha fått praktiska verktyg och kunskap för att kunna leda utvecklingsprocesser med utgångspunkt i användarens behov, i din egen verksamhet.

Kursinnehåll

 • Innovation och utveckling i offentlig sektor.
 • Introduktion av arbetssättet Tjänstedesign – en utvecklingsprocess som utgår ifrån användarens behov och verklighet.
 • Ditt ledarskap – din roll – hur blir du en möjliggörande för innovation och utveckling?
 • Hur skapar man en tillåtande och kreativ innovationskultur?
 • Genomgång av Innovationsguidens utvecklingsprocess, steg för steg.
 • Tips hur du på bästa sätt stöttar och motiverar dina medarbetare genom en utvecklingsprocess.
 • Hur kan vi lättare hantera förändringar och börja göra annorlunda och hur får vi andra att ändra ett invant beteende?
 • Digitalisering med användarens behov som utgångspunkt. Hur gör man?
 • Praktiska verktyg och metoder.

Praktisk information

 • Kursen hålls under 1 dag, centralt i Stockholm.
 • Arrangör: Innovationsguiden vid Sveriges Kommuner och Regioner
 • Tid: 10.00–17.00 (frukost från kl. 08.30)
 • Kostnad: 7 900 kronor/person. Frukost, lunch och eftermiddagsfika ingår. Eventuell resa och boende bekostas av deltagarna. Alla priser är exklusive moms. Fakturering sker efter avslutad kurs.
 • Målgrupp: Ledare/chefer i offentlig verksamhet som leder eller ska leda en utvecklings- eller innovationsprocess, ett utvecklingsteam eller på annat sätt arbetar för att öka innovationsförmågan i organisationen. Inga förkunskaper krävs bara nyfikenhet på användardriven innovation.
 • Tips från tidigare deltagare: Kroka arm och gå kursen med en kollega, så kan ni stötta och lära av varandra i ert fortsatta arbete på hemmaplan.

Informationsansvarig

 • Emelie Risberg Hellström
  Projektkoordinator

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!