Publicerad: 2 december 2019

Innovationsguidens utvecklingsprogram

Lär er utveckla bättre och smartare välfärdstjänster som invånarna vill ha och behöver. Under ett nio månaders utvecklingsprogram tar ni er an en verklig utmaning från er verksamhet för att utveckla lösningar med hjälp av tjänstedesign.

Programbeskrivning Innovationsguidens utvecklingsprogram, (PDF, nytt fönster)

I utvecklingsprogrammet får ni får ni stöd i en utvecklingsprocess, från ax till limpa, med praktiska verktyg och kunskap för att kunna arbeta med användardriven utveckling i er egen verksamhet. Stödet hjälper er att ta er an en utmaning som ni själva identifierat, undersöka och förstå problemen och användarens behov och sedan samskapa och testa lösningar som skapar värde och nytta för dem vi finns till för.

De öppna starterna av programmet är öppna för alla offentliga verksamheter, inom de tematiska starterna arbetar man med utmaningar inom ett bestämt tema.

Utvecklingsprogrammet – så går det till

Innovationsguiden utvecklingsprogram sträcker sig över en period på 8-9 månader. Det gör att ni verkligen får igång ert utvecklingsarbete och bygger upp kunskap och motivation i arbetsgruppen över tid. Teamet får – genom utbildningsträffar, coaching och en digital verktygslåda – stöd och inspiration under hela processen för att på bästa sätt ta sig från ”ax till limpa”. Vi arbetar utifrån tesen att ”lära genom att göra” och programmet bygger därför mycket på interaktivitet och eget görande. Under utbildningsträffarna kombinerar vi korta inspirerande teoripass, berättelser och case med kreativa övningar.

I programmet utgår vi ifrån Innovationsguidens modell som bygger på ett välbeprövat användardrivet arbets- och förhållningssätt – tjänstedesign. Tjänstedesign tar sin utgångspunkt i användarens behov och upplevelse, oavsett om man utvecklar varor, tjänster, processer, budskap eller miljöer. En av hörnstenarna är också att man testar och samskapar lösningar tillsammans med användare och de som ska utföra tjänsterna.

Innovationsguidens sex steg

Innovationsguidens modell består av sex steg som metodiskt tar utvecklingsprojektet från utmaning till förverkligande. Första steget går ut på att förstå och ringa in er utmaning. Därefter undersöker ni era användares behov och hur er tjänst påverkar deras liv, för att sedan analysera och välja ut de viktigaste insikterna. Utifrån dessa insikter tar ni fram idéer som ni sedan testar tillsammans med användaren för att på bästa sätt kunna förverkliga lösningen i er verksamhet.

Film om Innovationsguidens sex steg

Efter avslutat utvecklingsprogram har ni

 • Ökad kapacitet och kunskap att fortsätta driva nya innovations och utvecklingsarbeten i den egna organisationen.
 • En eller flera konkreta lösningar att ta vidare som svarar mot er utmaning och användargruppens behov.

Det här ingår

 • Utbildningsträffar – 3 heldagar, där ert team tillsammans med andra grupper får både teori kring innovationsarbete varvat med praktisk kunskap och övning i tillvägagångssätt och metoder.
 • Coaching – alla team tilldelas en coach med god kunskap om arbetssättet, som på distans kan vägleda och vara ett bollplank till teamet genom hela processen.
 • Digital plattform – tillgång till den digitala plattformen www.innovationsguiden.se. Där finns instruktioner och tips, metoder och mallar att ladda ner och inspirerande filmer att ta stöd av i arbetet på hemmaplan.
 • Erfarenhets- och kunskapsutbyte med andra projektgrupper som befinner sig i samma process men med andra utmaningar eller utvecklingsområden

Förberedelser

För att delta i programmet behöver ni:

 • Ett utmaningsområde som utgår från behoven hos användare, invånare, brukare.
 • Ett utvecklingsteam på ca 3-6 personer som avsätter tid och arbetar praktiskt
  med er utmaning tillsammans med en projektledare som samordnar arbetet.
 • En ledningfunktion som stödjer teamet, deltar på vissa möten och träffar och har
 • tillräckligt mandat för att fatta nödvändiga beslut för projektet.

Praktiska detaljer

Gemensamma utbildningsträffar i Stockholm

De tre gemensamma träffarna hålls i Stockholm och pågår mellan klockan 10.00 och 16.00 i Stockholm. Max antal deltagare på utbildningsdagarna är 8 personer per projekt (utvecklingsteam + projektledare + ledningsfunktion)

Beräknad tidsåtgång

Utöver utbildningsträffarna beräknar vi att varje team behöver lägga ungefär 250 timmar på sitt projekt, fördelat på 3-6 personer under cirka 8-9 månader. Tiden kommer bland annat att läggas på att utföra intervjuer, observationer, analys, ta fram prototyper och testa lösningar.

Kostnad

Kostnaden för ett utvecklingsteam är 50 000 kr exkl. moms. Frukost, lunch och fika ingår under utbildningsträffarna. Resor och logi organiseras och betalas av deltagarna.

Anmälan

Information om aktuella utvecklingsprogram läggs upp i SKR:s kalendarium, sök på Innovationsguiden. Om det inte finns något program att anmäla sig till rekommenderar vi att ni använder vårt intresseformulär så kontaktar vi er när nya program startar.

Några röster från tidigare deltagare

Det här är ett nytt sätt att tänka. Istället för att pracka på användaren våra lösningar, undersöker man vad våra användare faktiskt har ett behov av.
Ulrika Olsson, Enhetschef Vård och omsorg, Uddevalla kommun

Det är ju inte bara en metod utan ett förhållningssätt. Man ser på sin användare som en resurs, en tillgång. Ser man att det finns en massa information att hämta, som kan tillföra att det vi utvecklar kan bli mycket bättre, då har man kommit långt
Gunilla Gudmunds, Verksamhetsutvecklare, Konsument- och medborgarservice, Göteborgs stad

Informationsansvarig

 • Emelie Risberg Hellström
  Projektkoordinator

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!