Publicerad 10 januari 2022

Innovationsguiden

Utveckla er verksamhet med hjälp av tjänstedesign. Innovationsguiden erbjuder metodstöd, coachning, utbildningar och utvecklingsprogram för offentliga verksamheter som vill samskapa innovativa lösningar tillsammans med sina användare.

Metoderna bygger på tjänstedesign och användardriven innovation. Tjänstedesign är en utvecklingsprocess där ni utgår från användarens behov och samskapar lösningar tillsammans med användare och utförare. Processen hjälper er att fokusera på att lösa ”rätt” problem och sluta göra det som inte efterfrågas. Den skapar även goda förutsättningar för att idéer ska bli verklighet och spridas. På Innovationsguidens webbplats finns material och vägledning för att gå igenom en utvecklingsprocess och jobba med tjänstedesign på egen hand.

Innovationsguiden.se

Podd om tjänstedesign och Innovationsguiden

I podden om välfärdsteknik kan du lyssna till en intervju med Ulrika Ludin, tjänstedesigner och Elisabeth Kjellin, projektledare på SKR om hur tjänstedesign kan hjälpa att skapa nya tjänster och nya sätt att tänka för att lösa framtidens samhällsutmaningar.

Om tjänstedesign och verktyg för att lösa framtidens utmaningar

Nätverket för tjänstedesign i offentlig sektor

SKR driver, genom Innovationsguiden, ett nätverk för dig som vill sprida och använda tjänstedesign som angreppssätt för att utveckla offentlig sektor. Nätverket vänder sig till alla som är anställda i offentlig sektor och jobbar med tjänstedesign och användardriven innovation, det vill säga inte bara till SKR:s medlemmar. Vi tror att vi är starkare tillsammans.

Information och registrering

Grundutbildning i tjänstedesign 2022

Användarcentrerad innovation är en central del i offentliga organisationers strävan att öka värdet för dem vi är till för och samtidigt öka innovationskraften i organisationen. Men hur gör man? Den här utbildningen vänder sig till dig i offentlig sektor som vill lära dig mer om tjänstedesign och hur det går till när man utvecklar tjänster med utgångspunkt i användarens behov.

Anmälan grundutbildning  tjänstedesign 2022

Utbildningen genomförs i samarbete mellan SKR och Adda Kompetens - ett bolag inom SKR.

Innovationsguidens utvecklingsprogram

SKR genomför inga utvecklingsprogram under 2022.

Om utvecklingsprogrammet

Intresseanmälan nya kurser och program

Du är välkommen att anmäla ditt intresse för att bli kontaktad när SKR öppnar anmälan till nya kurser eller program.

Intresseanmälan

Informationsansvarig

  • Ulrika Lundin
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR