Publicerad: 27 november 2019

Nätverk, kommunala högskolesamordnare

SKR:s nätverk för kommunala högskolesamordnare riktar sig till tjänstemän i kommuner med universitet, högskolor eller campus, som arbetar för att stärka samverkan mellan kommunen och akademin.

Nätverket är också öppet för tjänstemän som arbetar med kommunala lärcentra. Grundtanken och syftet med nätverket är att samla personer (tjänstemän) från berörda kommuner för att utbyta erfarenheter och lära av varandra. En annat viktig uppgift för nätverket är att bidra till SKR:s intressebevakning kring akademins samverkansuppgift, den högre utbildningens roll i samhället samt behov av kompetensförsörjning. Nätverket växer gradvis och de flesta av landets ”högskolekommuner” är representerade på vår sändlista även om inte alla deltar när vi ses.

Nätverkets upplägg

Nätverket träffas två gånger per år under två dagar (lunch till lunch). SKR står som värd för höstmötet, som brukar hållas någonstans i storstockholm. Vårmötet arrangeras av en kommun i nätverket som då även fungerar som värd. Alla deltagare betalar sina resor och hotellkostnader. SKR står för mat, fika och dryck och eventuella kringaktiviteter, liksom engagemang av externa medverkande. Vill du veta mer om nätverket, kontakta Eva Marie Rigné.

Nästa nätverksträff

Nästa möte i nätverket är den 8 maj i Örebro. Träffen ligger i anslutning till konferensen HSS 2019 - Högskola och samhälle i samverkan. Temat för träffen är Spaningar på samverkan och vid detta tillfälle kan högskolekontaktpersoner bjudas med.

Nätverksträff för kommunala högskolesamordnare 8 maj 2019 (PDF, nytt fönster)

Informationsansvarig

  • Eva Marie Rigné
    Expert

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!