Publicerad: 4 april 2019

Nyhet

Utlysning: Innovationsledning, nyttiggörande och kunskapsutveckling

Vinnova utlyser medel till organisationer som vill utvecklas avseende ledning och organisering för ökad innovationsförmåga. Initiativet består av två utlysningar. Ansök senast den 4 juni 2019.

Innovationsledning och organisering – nyttiggörande, Vinnova

Innovationsledning och organisering – kunskapsutveckling, Vinnova

Om utlysningar

En utlysning finansierar projekt som nyttiggör existerande kunskap, metoder och verktyg inom området innovationsledning och organisering.

En utlysning syftar till att utveckla ny kunskap inom området innovationsledning och organisering.

Vad kan man söka för?

Utlysningen för nyttiggörande av existerande kunskap ska stödja:

  • Vidareutveckling och anpassning av forskningsbaserad kunskap, metoder och verktyg för praktisk användning inom en målgrupp.
  • Genomförande och utvärdering av pilottester där minst två organisationer får stöd att tillämpa kunskap, metoder och verktyg.
  • Framtagning av ett erbjudande baserat på resultat och erfarenheter från pilottesterna.

Vem kan söka medel?

Projekten ska genomföras i nära samverkan mellan:

  • Forskare vid universitet, högskola eller forskningsinstitut.
  • Minst två organisationer från privat, offentlig eller ideell sektor.
  • Minst en organisation som ansvarar för att sprida och nyttiggöra resultaten, så att de kommer till användning i organisationer (även benämnd som intermediär.

Projekt finansieras med 1,6 miljoner kronor i utlysningen för nyttiggörande och upp till 2 miljoner kronor i utlysningen för kunskapsutveckling. Senaste dag för ansökan för båda utlysningarna är 4 juni 2019.

Informationsansvarig

  • Klas Danerlöv
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!